e="javascript"> 库盛机电设备(上海)有限公司
e="JavaScript" src="images/portal_flash2.js" type="text/javascript">
  机械手臂机器人系统
  直角坐标机器人系统,多关节机器人系统,台式机器人系统
可提供单轴或多轴机器人系统
轴和多轴控制系统采用机器人语言和内置 PLC 功能
 
 

库盛机电设备(上海)有限公司
电话: 86 21 5432 1101 传真: 86 21 5432 1102
地址:上海市浦江镇兴达路 69 号 101 邮编: 201112
邮箱: info@kaisen-tech.com 网址: www.kaisen-tech.com